table table 2 page 48 Glossary 1 Final Original book cover 19

نکات حائز اهمیت برای پاس کردن امتحان

شرایط اخذ سیتیزن شیپ و پاسپورت انگلیسی روز به روز سخت تر میشود. از عزیزانی که قبل از سال دوهزار و دوازده  امتحان رو پاس کردن سوال بفرمایید. کتاب ورژن قبلی از لحاظ سختی محتوا و زیادی حجم با کتاب کنونی اصلاً قابل مقایسه نمی باشد. پس بهتره تا ورژن سخت تری از کتاب توسط اداره مهاجرت چاپ نشده این مدرک رو اخذ کنید.
تمامی تاریخها و ارقام ذکر شده در جداول در امتحان مطرح می شوند. به خاطر سپردن تعداد بسیاری زیادی از اسامی نامانوس ورزشکاران، نویسندگان، هنرمندان و پادشاهان به همراه تاریخها و اعداد ارقام در چند روز مقدور نمی باشد. پس پیش از رسیدن ضرب العجل شروع بفرمایید.
در صورتی که در کتاب به نبردی اشاره شده حتماً در هنگام مطالعه توجه بفرمایید که نبرد به کدام دو کشور یا کدام دو گروه یا قبیله رخ داده.
برخی از سوالات گفته است که دو مورد از موارد زیر صحیح است. توجه بفرمایید چند گزینه رو باید انتخاب بفرمایید.

بعضی افعال بی قاعده در متن کتاب مطرح شده اند که برای تبدیل آنها به فعل زمان گذشته یا ماضی نقلی و بعید، می بایست صفت مفعولی این افعال رو یاد بگیرید. رو میدونیم به معنی جنگیدن ولی به سوال زیر توجه بفرمایید  fight   مثلاً همه ما معنی فعل
Who fought with King Charels II?
چه کسی با پادشاه چارلز دوم جنگید؟
همون طور که می بینید با تبدیل فعل به صورت زمان گذشته ، ترجمه و فهم معنی این جمله ساده نمی باشد. در قسمت لغت نامه کتاب فارسی به گذشتۀ این قبیل افعال بی قاعده نیز اشاره شده است.

Fight —–Fought

اگر علاقمند به دریافت نکات بیشتری در این خصوص هستید صفحه فیسبوک ما رو لایک کنید.
برای سفارش کتاب می تونید به لینک زیر مراجعه کنید:
http://averee.co.uk/product/lifeinukfarsi/

Life in the UK- Translated to Farsi- نکات حائز اهمیت برای پاس کردن امتحان سری دوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *