راهنمای تلفظ صحیح کلمات بر اساس دیکشنری آکسفورد

 دوست دارید تلفظ صحیح کلمات انگلیسی رو یاد بگیرید و بدون نقص تلفظ کنید؟ یادگیری این علامات تقریباً نامأنوس اولین قدم برای اوستا شدن در زبان انگلیسی است . با استفاده از علامات قراردادی فونتیک آکسفورد، شما قادر خواهید بود کلمات رو