curso-english-b1

:چند راه کار خوب برای پاس کردن امتحان 

.برای شش موضوع یادداشت بردارین و آنها را هر روز مطالعه کنید –

.گرامرتون رو تقویت کنید،فقط از زمان حال استفاده نکنید برای مثال از زمان گذشته و آینده هم استفاده کنید –

.سعی‌ کنید قسمت سوم افعال که می‌خواهید استفاده کنید را هم بدانید –

.جلوی آینه جملات را برای خودتون تکرار کنید –

.ویدیوهایی که در یوتیوب هست را تماشا کنید –

.موضوعاتی را انتخاب کنید که بتوانید به راحتی‌ در مورد اونها صحبت کنید –

.خودتون رو برای پنج موضوع که ممتحن از شما خواهد پرسید آماده کنید –

.از اقوام و یا دوستانتون بخواهید که در مورد این موضوعات از شما پرسش کنند –

.اگر سوالی را متوجه نشدین از ممتحن خواهش کنید که سال را مجدد تکرار کند و اصلا برای این کار خجالت نکشید –

.از اینترنت کپی برداری نکنید اما اگر قصد دارید از موضوعاتی که در اینترنت هست استفاده کنید سعی‌ کنید کمی‌ تغییر در آن ایجاد کنید –

موفق باشین 

B1چند راه کار خوب برای پاس کردن امتحان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *